Lịch vạn niên năm 2043 - Dương lịch - m lịch Quý Hợi