Lịch vạn niên ngày 12 tháng 09 năm 1978 dương lịch