Lịch vạn niên ngày 14 tháng 02 năm 1930 dương lịch