Lịch vạn niên ngày 31 tháng 07 năm 1952 dương lịch