Lịch vạn niên ngày 08 tháng 10 năm 2019 dương lịch