Lịch vạn niên ngày 12 tháng 02 năm 1930 dương lịch